Vidar Bang

Systemutvikler

0980 Oslo

30+ år erfaring med utvikling — 14 år som profesjonell.

Alt innen web, desktop, mobil, server, database, systemintegrasjoner. Visual Studio, Visual Code, Linux.

Lidenskap for utvikling, alltid mange prosjekter på si.

Erfaring

APX Systems AS — Systemutvikler

2021 —

Utvikling og vedlikehold av varehus-, logistikk- og transportsystemer. Produksjon og produksjonsplanlegging. Backend, frontend. Integrasjoner via REST, SOAP, Hardware.
.NET Core .NET Framework Blazor LINQ Entity Framework IIS SQL Server Windows Server Rfid Barcodes Integrasjoner

SAS — Systemutvikler

2010 — 2021

Aurora — Web-applikasjonen “strømmer” informasjon til og fra operasjonssentralene i Norge, Sverige, Danmark og Polen. Integrasjoner av sanntids flyinformasjon (ankomst, avgang, load på mobil og tablet), bagasjetider, bagasjestatistikk, personale (arbeidstider, kvalifikasjoner, kostsentre, bemanning, måltall), sjekklister, automater, og mange rapporter.

PHP Javascript Vue jQuery Bootstrap C# MySQL Oracle Nginx Azure Windows Server Barcodes Hardware (TCP/IP)
Easytrace — Web-applikasjon som integrerer med Worldtracer (bagasjesporing) og Altéa DCS (distribuert sjekk-inn system). Enkel håndterering av registrering, ettersending og utlevering av forsinket bagasje. Kommunikasjon med kunder, andre selskaper og stasjoner, statistikk og rapporter. I bruk i Norge, Sverige, Danmark og Polen.
PHP MySQL C# SOAP REST Apache NginX Azure Windows Server

SAS Ground Services

1998 — 2010

Delayed Baggage Kiosk (POC) — Den første kiosken i Norge der kunde selv kunne melde sin bagasje forsinket, uten assistanse fra mennesker. Over 1000 bagasjerapporter ble opprettet, før den ble erstattet med eksterne løsninger.
C WinForms jQuery Integrasjoner Interop
BagSense — For å lette jobben med å gjenforene kunde med forsinket bagasje, utviklet jeg en makro-basert terminal i Win32 og C. Den sparte masse tid, men jeg følte det kunne gjøres bedre. Dermed fulgte jeg raskt opp med en modulbasert .NET Winforms applikasjon i C# som utvidet automatiseringen til flere avdelinger. Den ble kjøpt av SAS og var i bruk til 2009 i Norge og Sverige.
C C# Win32 WinForms Plugins SQLite Interop

Demoscene, Amiga

1988 — 1998

Her lærte jeg både Assembler (68k, 6502), E og C. Da webben kom ble det bl.a. Perl, PHP, MySQL, HTML, CSS, og første generasjons Javascript.
cgi-bin

Commodore 64

1986 —

Den legendariske hjemmedatamaskinen som fortsatt er en kjær hobby. BASIC ble mine første steg inn i utviklingsverdenen.

BASIC
2024 Vidar (The) Bang Linkedin vidar@vidarbang.no